สามัคคี มีวินัย ตั้งใจศึกษา รู้หน้าที่ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา หมายถึง บัณฑิตย่อมฝึกตน โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทางวิชาการ บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2566
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับชาติ จังหวัดราชบุรี
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2566
ร่วมส่งกำลังใจ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566
ส่งกำลังใจให้นักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ IRO2022 จังหวัดภูเก็ต
happy new year 2023
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ