ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์ “ค่ายหุ่นยนต์สานฝัน สู่วิศวกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 Anuban Chainat Robotics Championship / Family Robot V.3 29-30 เมษายน 2566
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์ “ค่ายหุ่นยนต์สานฝัน สู่วิศวกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 Anuban Chainat Robotics Championship / Family Robot V.3” ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เพื่อเสริมทักษะด้าน STEM ROBOT ทักษะด้านการออกแบบ การควบคุมหุ่นยนต์ สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดพัฒนา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,10:00   อ่าน 69 ครั้ง