ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 การจับฉลากรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีผู้มารายงานตัวไม่ครบจำนวน จึงไม่ได้มีการจับฉลาก
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2566,22:25   อ่าน 35 ครั้ง