ภาพกิจกรรม
22 กุมภาพันธ์ 2566 English Camp Primary 1-2 Mini English Program
โครงการMini English Program จัดค่ายEnglish Camp Primary 1-2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง(Listening) การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading) ‍การเขียน(Writing) กับ Teacher
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,09:07   อ่าน 79 ครั้ง